dijital-donusum

Altyapınızı Dönüştürün

Çağın yeniliklerini yakalamak ve rekabette güçlü bir paya sahip olmak için şirketlerin; yapısal ve fikirsel boyutta dijital bir dönüşüm geçirmesi, müşterilerini de bu yönde harekete geçirmesi, çalışanlarının niteliklerini artırması ve süreçlerini verimli kılması gerekmektedir. Ancak bu adımların her birinin temelinde teknolojik ürün, çözüm ve servislerin kullanılmasını gerektiren altyapı yatırımının yapılması yer almaktadır.

Teknolojinin var olmasını sağlayan aygıt, sunucu vb. diğer dijital cihazlar, dijital dönüşümün ilk basamağını oluşturmaktadır. Fakat tüm bu gerekli aygıtlar ve malzemeler dijital dönüşümün gerçekleşmesini sağlamak için tek başlarına yeterli değildir. Dijital dönüşüm için daha fazlası gerekmektedir.

Peki Nasıl?
Dijital dönüşümü doğru altyapı ve entegre sistemler ile sağlamak, sizi geleceğe taşıyacak basamaklardan birisidir. Ancak şirketin vizyonu doğrultusunda bu yönde atılması gereken doğru adımlar zor ve maliyetli olmaktadır.

DTX Dijital; IBM, Microsoft, Oracle, HP, Cisco gibi dünyaca tanınmış markalarla yaptığı iş ortaklıkları ile müşterilerinizin ihtiyaç ve taleplerini karşılarken, geleceği yakalama sürecinizde güçlü bir dijital dönüşüm partneriniz olarak yer almaktadır.

DTX Dijital, teknolojik alandaki tecrübesinin yanında yenilikçi ve ekonomik çözümleriyle sürdürülebilir faydalar üreterek geleceği hedefleyen tüm şirketlerin en güçlü çözüm ortağı.  DTX Dijital, Geleceği Dijitalle Büyütür!

dijital-donusum

Müşteri Deneyimini Geliştirin

Gelişen teknolojiler ile birlikte müşteri deneyimi artık mağaza kapısından içeri girildiği anda başlayıp, ürünün kullanılması ve/veya tüketilmesi ile son bulmamaktadır. Satılan ürünün satış öncesi ve satış sonrası sürecinde müşteri ile kurulacak iletişimin olumlu ve süreklilik dahilinde olması yeni dönem pazarlama stratejilerinde belirleyici bir faktör olarak yer almaya başlamıştır.

Günümüzde sadece iyi bir ürün satmak tek başına yeterli değildir. Artık müşteriler pek çok farklı kanal tarafından sürekli olarak kendilerine ulaşan yeni bilgiler ve yönlendirmeler dışında kendileri de bizzat dijital dünyada bu sürecin bir parçası olarak hareket etmekte, satılan ürünler tarafında görüşlerini belirtebilmektedir.

İşte tam da bu noktada, iş süreçlerinize entegre edeceğiniz dijital dönüşüm etkisiyle müşterileriniz ile sürekli iletişim halinde kalabilir ve ihtiyaç duydukları her an, ürün ve hizmetlerinizi hızlı ve etkili bir çözüm şeklinde sunarak yeni fırsatlar elde edebilirisiniz.

Peki Nasıl?
Özellikle dijital mecralar tarafında yöneteceğiniz bilgi akışı, müşteri deneyimini güçlendirme sürecinizde çok önemlidir. Kullanıcıya ulaşabileceğiniz web, sosyal medya ve diğer dijital mecraları sadece bir platform olarak değil, aynı zamanda bir araç olarak da kullanarak müşterilerinizden alacağınız geri dönüşler ile gerçekleştireceğiniz yenilikleri daha güçlü temeller üzerine konumlandırabilirsiniz.

DTX Dijital, teknolojik alandaki tecrübesinin yanında yenilikçi ve ekonomik çözümleriyle sürdürülebilir faydalar üreterek geleceği hedefleyen tüm şirketlerin en güçlü çözüm ortağı. DTX Dijital, Geleceği Dijitalle Büyütür!

dijital-donusum

Dijital Dönüşüme Başlayın

Hızla gelişen teknoloji ve getirdiği imkânlar; artık sektörel rekabetin bir gerekliliği değil, zorunluluğu haline gelmiştir. Bu rekabette fark yaratan unsur ise teknolojiyi doğru şekilde kullanmak olacaktır.

Teknolojinin iş dünyasına getirdiği moda kavramlardan biri olarak görünse de dijital dönüşüm ile tüm iç süreçlerinizi, iş yapış şekillerinizi, müşterileriniz ile olan ilişkilerinizi ve gelecek planlamalarınızı modern dünyada rekabet avantajı sağlayacak şekilde kurgulayabilirsiniz.

Peki Nasıl?
Dijital dönüşüm ilk aşamada veri hakimiyeti sağlar ve tüm iş sürecinizin her ayrıntısını takip etme olanağını size sunar. Böylece en küçük aile işletmesinden binlerce çalışana sahip büyük gruplara kadar tüm işletme tipleri için artık “veriyi temel alan” yeni ve dijital bir dönem başlamış olur. Elde ettiğiniz verileri kullanarak hem kurumsal verimliliği hem de müşteri memnuniyetini artıracak yeni uygulamalar ile ürün ve çözümleri süreçlerinize entegre edebilirsiniz.

DTX Dijital, teknolojik alandaki tecrübesinin yanında yenilikçi ve ekonomik çözümleriyle sürdürülebilir faydalar üreterek geleceği hedefleyen tüm şirketlerin en güçlü çözüm ortağı. DTX Dijital, Geleceği Dijitalle Büyütür!